August 2017

Anunțuri de interes public:

 ___________________________________________________________________________

  • Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” încheie parteneriate pentru cursuri de formare profesională cu furnizori autorizați începând cu data de 15 august 2016.
  • Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” organizează examen de promovare pe postul de administrator financiar în data de 23 august 2016.
  • Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” oferă elevilor din mediul rural locuri de cazare în internat şi masă la cantina liceului la tarife avantajoase începând cu data de 12 septembrie 2016.

___________________________________________________________________________

ORDIN

pentru aprobarea Statutului Elevului

în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

Art. 1. — Se aprobă Statutul Elevului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectorâtul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin

OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016

__________________________________________________________________________