Despre Noi

homecotea

Din 1923 până în prezent

Având o istorie de peste 90 de ani de la înființare ca școală profesională, și peste 60 de ani de funcționare ca liceu, această instituție a devenit pe 7 noiembrie 2008 Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”. Unitatea este înscrisă pe coordonatele integrării învățământului românesc în sistemul educațional european, asigurând formarea tinerilor în profilul Resurse naturale și protecția mediului, precum și în cel tehnic, prin cursuri liceale de zi , serale și scoală postliceală. Începând din anul școlar 2014-2015 elevii liceului nostru pot urma si cursurile unei clase cu profilul științe socio-umane.

În momentul de față Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” funcționează cu 44 de clase (liceu, învățământ profesional și  postliceal), având 68 de cadre didactice (profesori, ingineri, maiștri, laboranți). Dispune de 24 de săli de clasă, 5 laboratoare de specialitate, 1 laborator de informatică, 1 laborator multimedia , 6 cabinete școlare, 7 ateliere mecanice, un poligon auto, un laborator de patiserie, tractoare, autoturisme și autocamioane cu remorci și un microbuz .

TABEL NOMINAL CU ANGAJAȚIIANUL ȘCOLAR 2015-2016